Om Mazars

Mazars er et internasjonalt integrert partnerskap som spesialiserer seg på revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og juridiske tjenester*. Vi har virksomhet i over 100 land og territorier globalt, og vi drar nytte av ekspertisen til over 50 000 profesjonelle, hvorav over 33 000 er en del av Mazars' integrerte partnerskap og over 17 000 er tilknyttet Mazars North America Alliance. Dette gjør at vi kan bistå kunder i alle størrelser og på alle stadier av deres utvikling.

Grunnlagt i Europa, er Mazars et ledende internasjonalt revisjons-, skatte- og rådgivningsfirma som ønsker å bygge det økonomiske grunnlaget for en rettferdig og velstående verden. Mazars opererer som et forent partnerskap og fungerer som ett integrert team, og utnytter ekspertise, skala og kulturell forståelse for å levere eksepsjonelle og skreddersydde tjenester innen revisjon og regnskap, samt skatt, finansiell rådgivning, konsulenttjenester, bærekraftighet og juridiske tjenester*.

Vi er et internasjonalt revisjons-, skatte- og rådgivningsfirma som er forpliktet til å hjelpe kundene våre med å bygge og vokse virksomheten deres. Vi søker alltid å forstå våre kunder og deres omgivelser, og justerer våre anbefalinger og støtte deretter.

Tilstede i over 100 land og territorier, jobber vi sammen som ett team på tvers av grenser og funksjoner for å levere eksepsjonelle og skreddersydde tjenester. Vi kombinerer våre ferdigheter og ekspertise med både et globalt perspektiv og lokalkunnskap for å gi kundene et bredt spekter av profesjonelle tjenester. Vi gir våre ansatte muligheten til å hjelpe kunder å utnytte muligheter, operere med overbevisning og gi trygghet til deres interessenter.

Mazars er et mangfoldig og forent partnerskap med felles mål, verdier og tjenestestandarder over hele verden. Vi er stolte av vår ekspertise og kvaliteten på arbeidet vårt. Vi har ferdighetene og omfanget til å betjene kunder i alle størrelser, på tvers av alle sektorer, samtidig som vi forblir smidige, personlige og distinkte i vår tilnærming.

Vi nærmer oss hvert stykke arbeid med integritet, uavhengighet, ansvarlighet og en samfunnsbevissthet, og vi tar ansvar for å forme en bærekraftig bransje samt bidra til å bygge de økonomiske fundamentene for en rettferdig og velstående verden.

*Der det er tillatt i henhold til gjeldende lands lover

Want to know more?