Skatteprosesser

Noen ganger har gründere og det norske skattekontor ulike oppfatninger om hva som er rett og galt.

Når det norske skattekontor har en avvikende mening fra deg, hjelper vi til med å drive prosessen.

Vi kan lovene, vi tar oss av eventuelle klagesaker og svarer på spørsmål fra Skatteetaten.
Da kan du konsentrere deg om å drive virksomheten din.

Vi hjelper deg med følgende:

– Opprett et såkalt «åpent krav» i erklæringen for å redusere risikoen for skattetillegg og etterbeskatning.

- Bistå med skatterevisjon.

– Svar på spørsmål fra det norske skattevesen.

- Utarbeide svar på Skatteetatens vurderinger og forslag til vedtak.

- Klage på Skatteetatens vedtak alternativt begjære overprøving av allerede fattet vedtak.

- Søke om utsettelse med betaling av skatt og skattetillegg.

- Send kravet ditt til forvaltningsdomstolene (forvaltningsretten, lagmannsretten og Høyesterett).

- Be om forhåndsavgjørelse i saker hvor et rettsspørsmål er uklart.