Transaksjonsstøtte

Strategi og råd for å hjelpe deg med å skape langsiktige verdier

Strategi og råd for å hjelpe deg med å skape langsiktige verdier

Transaksjoner er ofte kompliserte og ressurstunge. Ettersom mange selskaper  driver virksomhet på tvers av internasjonale grenser og tidssoner, er det ofte behov for råd og bistand som i varetar både det lokale og globale perspektivet.. Vi jobber tett med deg for å skape verdier og skape vekst ved å sikre vellykkede resultater for transaksjonene dine. 

Vår tilnærming

Transaksjoner spiller en viktig rolle i virksomhetens livssyklus, men de innebærer også juridiske risikoer. Hos Mazars er vi fokusert på å håndtere disse risikoene før de oppstår, slik at vi kan hjelpe deg med å oppnå et vellykket resultat, uansett transaksjon. Vi tilbyr et tverrspesialisert juridisk støtteteam som er godt kjent med forskjellige transaksjonsstrukturer, enten det er et alminnelige aksjesalg eller oppkjøp, en joint venture satsning, eller bedriftsrestrukturering.

Teamet vårt er lokalisert flere steder rundt om i verden, noe som betyr at vi kan tilby spesialisert transaksjonsstøtte på de områdene som ofte er mest kritiske for bedrifter. Ved å jobbe sammen som ett team tilbyr vi samarbeidende støtte på tvers av spesialister som tar sikte på å oppnå det beste resultatet for din virksomhet.

Vi kan støtte deg med transaksjoner inkludert:

  • Fusjoner
  • Aksjeoverføringer
  • Kjøp og salg av virksomhet (asset agreements)
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Joint ventures
  • Strategiske allianser
  • Bedriftsrestrukturering
  • Spin-offs
  • Ledelsesoppkjøp
  • Fisjoner

Teamet vårt kan bistå gjennom hele avtaleprosessen, inkludert råd om avtalestrukturer, oppkjøpsfinansiering og due diligence, både på frittstående basis og som en del av et bredere multiselskaps-team.

Want to know more?