Global compliance

Et integrert team som hjelper deg med å navigere det komplekse havet av global regulering

Et integrert team som hjelper deg med å navigere det komplekse havet av global regulering

Bedrifter i dag sliter med et bredt spekter av nye regler og forskrifter som blir stadig vanskeligere å administrere. Det er ikke lenger bare et spørsmål om å fylle ut ett sett med selvangivelser. Vår globale overholdelsestjeneste er utviklet for å hjelpe deg med å sikre god styring ved å oppfylle dine spesifikke forpliktelser. 

Vår tilnærming 

Den økende kompleksiteten i det juridiske og regulatoriske miljøet skaper en stor utfordring for bedrifter. Det å sikre overholdelse av et stadig voksende sett med regler og lover er kostbart, ressurskrevende og krever lokalkunnskap. Det er derfor kritisk å lykkes med disse forpliktelsene på nasjonalt og internasjonalt nivå; men ofte er dette vanskelig å administrere. 

Hos Mazars tilbyr vi en global compliance-tjeneste som hjelper deg å nå dine forretningsambisjoner samtidig som du oppfyller dine forpliktelser. Når du velger oss, drar du nytte av bredden og dybden i vår ekspertise rundt om i verden, med et høyt kompetent team innenfor dine behovsområder. 

Våre kunder er bedrifter i alle størrelser, fra små innenlandske selskaper til store multinasjonale selskaper. Uansett hvor stor eller liten du måtte være, forutser og løser vi proaktivt problemer når og der de oppstår, og bruker ekstra ressurser når det er nødvendig. Ved å ha en smidig og fleksibel tilnærming, kan vi møte dine behov etter hvert som de utvikler seg og gi deg et integrert team som inkluderer spesialister fra ulike disipliner og geografier i vår virksomhet. Våre sentrale koordineringsteam vil sikre at SLAer og KPIer blir respektert. 

Vår globale compliance-tjeneste er utformet slik at vi kan skreddersy den til dine omstendigheter og behov. Ditt personlige kontaktpunkt vil gi deg den pålitelige og høykvalitetstjenesten du forventer fra Mazars, og vil overse koordinasjon med resten av teamet vårt for å sikre at du forblir compliant. Vårt integrerte partnerskap lar oss operere som ett team og sørge for at vi vil levere deg en konsistent tjeneste over hele verden. 

Våre verktøy og løsninger 

inControl er vår digitale compliance-plattform, designet for å hjelpe globale organisasjoner med å overvåke og forbedre deres compliance-prosesser. Den gir en klar og transparent oversikt over hele compliance-prosessen og gjør det mulig å vurdere ytelsen til interne og eksterne team.      

PayWorld tilbyr global lønnsadministrasjon i én plattform, noe som muliggjør forenklet og standardisert lønnsdrift

Want to know more?