Naeem Mughal C.A. - Partner – Audit

Naeem Mughal

Naeem har mer enn 15 års erfaring fra revisjon, borevisjon og rådgivning. Han har bred erfaring innen revisjon og borevisjon av små og øvrige foretak. Han har de senere årene opparbeidet seg bredere innsikt innen større internasjonale selskap med IFRS.

Han har erfaring fra en rekke sektorer som blant annet detaljhandel, konsulent, IT, eiendom og entreprenører. 

Naeem leder avdelingen for borevisjon og insolvens, og har i tillegg erfaring fra rådgivningstjenester som fusjon, fisjon og due diligence

Want to know more?

Pages associated to Naeem Mughal

Services

About us