Fast eiendom

Mazars Legal sine advokater har lang og bred kompetanse innen alle juridiske disipliner innen fagfeltet fast eiendom. Vi yter bistand i bolig- nærings- og transformasjonsprosjekter og er inne i rådgivningsfasen, reguleringsfasen, utviklingsfasen og også i etterfølgende faser, herunder ved mangelsoppfølging. Våre advokater har erfaring fra eiendomsmegling, plan- og byggesaksbehandling, offentlig forvaltning og klagebehandling, og har dermed også praktiske innsikt i hvordan alle involverte aktører i alle eiendomsprosesser virker.

Mazars Legal sine advokater har lang og bred kompetanse innen alle juridiske disipliner innen fagfeltet fast eiendom. Vi yter bistand i bolig- nærings- og transformasjonsprosjekter og er inne i rådgivningsfasen, reguleringsfasen, utviklingsfasen og også i etterfølgende faser, herunder ved mangelsoppfølging. Våre advokater har erfaring fra eiendomsmegling, plan- og byggesaksbehandling, offentlig forvaltning og klagebehandling, og har dermed også praktiske innsikt i hvordan alle involverte aktører i alle eiendomsprosesser virker.   

Fagfeltet fast eiendom omfatter tradisjonelt alle statiske og dynamiske forhold knyttet til eiendom i grunnen og bebyggelsen som finnes på grunnen. Faget omfatter etablering og fastsettelse av eiendomsrettigheter, herunder erverv av eiendom ved avtale, hevd ol., deling og registrering av eiendom (tinglysing), seksjonering og/eller etablering av bolig- og eiendomsselskaper, leierettigheter, boretter (borettslag), servitutter (veirettigheter, utsiktsrettigheter), panterettigheter, naborettigheter, offentlige innskrenkinger i privat eiendomsrett, tvangsovertakelse av fast eiendom eller rettigheter i fast eiendom (ekspropriasjon og skjønn) og allemannsrett.   

Eiendomsretten er vernet gjennom Grunnlovens § 105 og EMKs tilleggsprotokoll artikkel 1.  

Fast eiendom i Norge flytter ikke på seg, men i en stadig mer globalisert verden etableres det rettighetsforhold i fast eiendom som også har internasjonale sider, og som også er i stadig endring og utvikling. Eiendom står også for 40 prosent av verdens energiforbruk, og det er i økende grad fokus på nye regulatoriske krav knyttet til eiendom. 

Våre advokater bistår med den beste kompetansen innen alle fast eiendoms fagfelt.

Want to know more?