Merverdiavgift (mva) skal betales til staten av avgiftspliktig omsetning av varer og tjenester av den som oppfyller kravene for å være momspliktig. Dette gjelder handel innen Norge men også oppkjøp fra andre EU-land og import.

For hver omsetning som foretas, skal din bedrift blant annet bestemme i hvilket land omsetningen skjer, om omsetningen er avgiftspliktig eller fritatt for avgift, hvem som er pliktig til å betale merverdiavgiften og hvilken skattesats som skal brukes.

Rett til fradrag for merverdiavgift foreligger som utgangspunkt når en kjøpt vare eller tjeneste skal benyttes i din bedrifts merverdiavgiftspliktige virksomhet, men for at fradrag skal kunne tillates kreves det også at fradragsretten kan bevises. gjennom et dokument som oppfyller merverdiavgiftslovens krav til faktura.

Vi tilbyr hjelp til uttalt mva-strategi og rutiner slik at du får kontroll på din bedrifts mva-håndtering. Våre momseksperter identifiserer din bedrifts risikoer og problemer i tide, noe som gir deg trygg og langsiktig håndtering av moms.

Mazars har omtrent 23 000 ansatte i 89 land. Det tette samarbeidet som gjennomføres med momsspesialister globalt gjør at vi raskt kan hjelpe deg med momsspørsmålene som oppstår i andre land under internasjonal handel.