Arbeidsrett

Juridisk støtte for å hjelpe deg med å administrere folkene dine over hele verden effektivt

Juridisk støtte for å hjelpe deg med å administrere folkene dine over hele verden effektivt

En viktig del av å lede en vellykket virksomhet er å forstå arbeidsrett i jurisdiksjonene der du opererer. Dette er ikke alltid enkelt ettersom ansattes forventninger utvikler seg og arbeidslovgivningen endres. Vi kan hjelpe deg med å vurdere og håndtere risiko knyttet til samtlige medarbeiderforhold. 

Vår tilnærming

Bedrifter har ofte et løpende behov for råd, representasjon og inngående kunnskap om ansettelses-, belønnings- og arbeidsrettigheter. Ettersom den globale økonomien blir stadig mer integrert og selskaper ekspanderer over hele verden, er det avgjørende å ha tilgang til lokal markedskunnskap om arbeidsrett.

Hos Mazars kan vi gi deg råd om alle aspekter av individuell og kollektiv arbeidsrett og sosial sikkerhet, samt om internasjonal mobilitet og kompensasjons- og ytelsesspørsmål. Med eksperter basert rundt om i verden forstår vi forskjellene i juridiske rammer i forskjellige jurisdiksjoner og hvordan dette kan påvirke en global virksomhet. Vi jobber sammen som ett team og tror på å gi råd og veiledning gjennom en samarbeidende og pragmatisk tilnærming som hjelper deg til å ta bedre HR-beslutninger for bedriftens fremtid. 

Vi kan støtte deg med: 

  • Individuell og kollektiv arbeidsrett og sikkerhet
  • Internasjonal mobilitet
  • Ansattes kompensasjonsordninger
  • Ytelser og trygd

• Rekruttering og fastholdelse av ansatte

Want to know more?