Lovlig etterlevelse (Legal Compliance)

Hands-on støtte for å sikre overholdelse av regelverket

Hands-on støtte for å sikre overholdelse av regelverket

Bedrifter står overfor et komplekst driftsmiljø der juridiske forpliktelser i alle jurisdiksjoner er i stadig utvikling. Det å holde styr på lokal og internasjonal lovgivning og  forskrifter er ressurstungt og krever årvåkenhet. Teamet vårt tilbyr nødvendig kunnskap og erfaring for å hjelpe deg med å holde deg på oppdatert på samsvarskravene.

Vår tilnærming

Med selskaper som gjør flere forretninger på tvers av landegrensene og åpner internasjonale datterselskaper, får lov- og regulatoriske overholdelsessaker fremtredende plass. De fleste internasjonale virksomheter legger stor vekt på å etterleve lokale og internasjonale regler, men kontinuerlig reguleringsutvikling betyr at dette er en stor oppgave.

Hos Mazars tilbyr vi et internasjonalt nettverk av juridiske, skatte-, bedrifts- og regulatoriske eksperter som kan gi deg råd og veiledning om regeloverholdelse i jurisdiksjonene som betyr noe for deg. Som en internasjonal virksomhet tilbyr vi kunnskap om markedene der du opererer og nære samarbeidsforhold med regulatoriske organer. Vi jobber sammen som ett team og tror på å gi råd og veiledning gjennom en samarbeidende og pragmatisk tilnærming. 

Vi kan støtte deg med:

  • Overholdelse av lover og forskrifter
  • Juridiske helsekontroller og årlig oppfølging av lovkrav for alle dine datterselskaper
  • Styringsprotokoller

• Styre- og aksjonærprotokoller

Want to know more?