Internasjonale skattespørsmål

Internasjonale skattespørsmål oppstår så snart et annet land er involvert på noen måte. Da handler det plutselig ikke bare om de svenske skattereglene, men også om det andre landets skatteregler pluss de avtalene som måtte eksistere mellom landene.

Alle land har sitt eget skattegrunnlag som de bryr seg om. Noen ganger er det konflikter mellom de ulike regelverket og dobbeltbeskatningssituasjoner kan oppstå. Det beste er selvsagt om man kan utnytte de ulike fordelene de involverte landene har i sine skattesystemer.

Innen Mazars har vi tilgang til skatteekspertise i over 60 land. Gjennom det internasjonale Praxity-nettverket har vi også tilgang til skatteeksperter i mer enn 20 andre land. Vi setter sammen et team med akkurat den kompetansen du trenger i enhver situasjon.

Overgangsprising

Internprising dreier seg om hvordan selskaper i et interessefellesskap, for eksempel morselskap og datterselskap, belaster hverandre. Det er en stor og konstant aktuell sak for internasjonale grupper.

Read more

Strukturer

Det er flere muligheter enn du kanskje tror for å finne den beste strukturen for dine handler. Planlegger du å starte et selskap i Danmark? Ja, da bør du kanskje opprette et holdingselskap på Kypros.

Read more