De kompliserte småbedriftsreglene, ofte kjent som 3:12, som gjelder for virksomheter som eies av en liten gruppe mennesker, er en konstant hodepine for mange gründere.

Reglene, som faktisk har endret seg hvert eller annet år siden 1976, styrer hvordan utbytte fra selskapet beskattes. I tillegg er utbyttereglene knyttet til kursgevinstreglene. Du bør ikke gå glipp av muligheten for fordelaktig beskatning ved utbytte, dersom du selger selskapet uten å ha tatt utbyttet.

Det som styrer effekten av å anvende reglene er hovedsakelig tre områder:

  • Eierstrukturen
  • Anskaffelseskostnader
  • Lønn, dels den samlede lønnssummen og dels lønnen til andelseieren og dennes pårørende