Kapitalgevinst

Avhengig av hvordan du bruker reglene, kan det være store forskjeller i beskatningen av gevinsten din. Det kan dreie seg om variasjoner fra 20 til 57 prosent!

For å komplisere saken ytterligere, er det ikke sikkert at den laveste skatten i dag vil gi det beste økonomiske resultatet på sikt. Her er det viktig å ikke tenke for kortsiktig. Et godt råd er å søke hjelp i god tid for å finne de beste langsiktige løsningene for lønnsuttak, firmabil og pensjonsavsetninger. De påvirker hverandre.

Den beste løsningen for deg er kanskje en struktur der du setter 3:12-reglene ut av spill. Det er flere måter å gjøre det på, men for å hjelpe deg på best mulig måte må vi komme i tide!