Vår merkevareidentitet

Den 21. oktober 2020 lanserte vi vår nye merkevareidentitet over hele verden. Vår merkevare er mer enn bare en logo. Det gjenspeiler hvem vi er, hva vi gjør, hvordan vi handler, hvordan vi hjelper kunder, hvordan vi jobber sammen og for samfunnet. Det er det som gjør oss til oss!

https://youtu.be/oR6QCNFWEoo

Hvorfor et nytt merke?

I over 75 år har Mazars jobbet som et samlet team, i henhold til noen grunnleggende prinsipper:

1-   Å opptre ansvarlig i allmennhetens interesse og være med på å bygge det økonomiske grunnlaget for en rettferdig og velstående verden.

2-   Å tilføre verdi som selskap gjennom høy kvalitet og kompetente team, ved å lytte til våre kunder og levere skreddersydde løsninger basert på deres behov.

3-   For å være et unikt alternativ i bransjen, jobbe som et internasjonalt integrert partnerskap og tilby kvalitet, fleksibilitet og stabilitet.

4-   Å ha en langsiktig visjon å gi videre til neste generasjon også.

Mye har skjedd siden Robert Mazars startet sitt revisjonsfirma i Rouen, Frankrike i 1945. På bare de siste 10 årene har vi doblet virksomheten vår og vokst til en internasjonal organisasjon med tilstedeværelse i over 90 land og områder rundt om i verden.

Vårt tilbud, våre kunder og våre ansatte har utviklet seg under reisen. Samfunnets forventninger har også endret seg, og med det også ført til nye utfordringer og muligheter for oss og våre kunder, noe vi ser på som en drivkraft for innovasjon.

Nå var tiden inne for oss å stoppe opp, reflektere og fornye løftet vi gir våre ansatte, våre kunder og samfunnet vårt.

Vår nye merkeidentitet gjenspeiler selskapet vi er i dag og som vi streber etter å være i fremtiden.

https://youtu.be/i3pmJvaUGDc

Hvem vi er og hva vi gjør

Vi er et internasjonalt revisjons-, regnskaps-, skatte- og rådgivningsfirma. Vi jobber som et enhetlig partnerskap og et integrert team. Gjennom vår omfattende kompetanse, størrelse og kulturforståelse kan vi levere skreddersydde tjenester innen revisjon og regnskap samt skatterådgivning, finansiell rådgivning, rådgivning og juridiske tjenester.

Vårt merkevareløfte er: å være det riktige valget for våre ansatte, for våre kunder, for vår bransje og for samfunnet for øvrig.

Vår visuelle identitet

Vår nye logo har et rent og tidløst design og er fri for symboler og slagord.

Vår grafiske profil gjenspeiler hvem vi er og hvordan vi jobber basert på løftet vårt om å være det riktige valget for våre kunder, noe som tilbyr presisjon, klarhet og et annet perspektiv.

Documents

Brand campaign
Brand campaign
The Mazars brand identity evolves
The Mazars brand identity evolves